Alnylam Germany GmbH in Kooperation mit NeuroSys GmbH